fbpx
 800 304 666
Paragan s.r.o. Paragan Modely

Nástavby Paragan Paragan Záruční list Registrace

Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru. Speciální dodávky na míru.
Podmínky platnosti záruky: (záruční podmínky)

Koncový uživatel vyplní záruční list elektronicky, tento je doručen na emailovou adresu společnosti PARAGAN s.r.o. a bude do 2 pracovních dnů zaslán potvrzený zpět na adresu bydliště zákazníka. Kopii online záručního listu zákazník obdrží na emailovou adresu jako PDF soubor, do několika minut po vyplnění.

Při servisní prohlídce a při uplatňování záruky je nutné prokázání řádně vyplněného záručního listu (součástí návodu k obsluze).

Záruka na výrobek není uznána v případě, že nejsou splněny záruční podmínky uvedené v Návodu k obsluze pro daný výrobek.

PROHLÁŠENÍ: online formulář záručního listu není čitelný třetí osobou, není uložený v online veřejné databázi a je doručný pouze na emailovou adresu společnosti PARAGAN s.r.o. a emailovou adresu zákazníka.